Voorwaarden

Voorwaarden

  • Ik ben geen medische therapeut. Zodoende kan en zal ik ook geen diagnoses stellen. Dit gebeurt enkel bij uw arts. Ook medicatie en eventuele medische behandelingen die u op dit moment krijgt, moet u vooral blijven volgen zoals uw arts voorgeschreven  heeft. De sessies of behandelingen die ik u aanbied, zijn energetisch en dus ter ondersteuning van uw medische behandelingen, nooit ter vervanging ervan.
  • Het resultaat van een energetische behandeling kan nog enkele weken nawerken. Contacteer mij als er zich onverwachte zaken voordoen.
  • Bij het achterhouden van belangrijke medische informatie ben ik niet verantwoordelijk voor het effect dat mijn behandelingen op u of uw lichaam heeft.